Total sum:
kr 0,00

Rabatt:
kr 0,00
Promo:
kr 0,00

TOTALT:
kr 0,00

Hvor mange barn inviteres, inkludert bursdagsbarn? 
Minimumsbetaling for 8 barn i ukedagene
Minimumsbetaling for 10 barn lørdag og søndag


Ok